دلایل ایجاد کاهش شنوایی در کودکان

دلایل ایجاد کم شنوایی در کودکان

دلایل ایجاد کم شنوایی در کودکان دلایل ایجاد کم شنوایی در کودکان عفونت گوش میانی(اوتیت مدیا): دلایل ایجاد کم شنوایی در کودکان شایعترین علت ایجاد کم شنوایی در کودکان “اوتیت مدیا ” می باشد.اوتیت مدیا التهاب در گوش میانی است که معمولا با تشکیل مایع در فضای پشت پرده گوش همراه است که این مایع

بیشتر بخوانید