نماد سایت کلینیک سمعک آوای امید

تعمیر سمعک

تعمیر سمعک

حل مشکلات سمعک

تعمیر سمعک

اگر سمعک شما درست کار نمی کند پیش از مراجعه به شنوایی شناس موارد زیر را چک کنید:

اگر با رعایت تمام موارد ذکر شده باز هم سمعک به طور مناسب کار نمی کند ، به شنوایی شناس خود مراجعه نمایید .در صورتیکه سمعک مشکل داشته باشد می بایست تعمیر شود و در صورتیکه سمعک درست کار می کند گوش شما برای احتمال وجود جرم باید بررسی شود و در صورت لزوم ،آزمون های شنوایی مناسب انجام شود تا در صورت مشاهده تغیر در سطح شنوایی شما ،سمعک مجددا تنظیم شود.

تعمیر سمعک

جهت گرفتن نوبت برای ارزیابی شنوایی،مشاوره ،تجویز و تنظیم سمعک

با شماره 02144005315  تماس بگیرید.

 

خروج از نسخه موبایل