نماد سایت کلینیک سمعک آوای امید

کم شنوایی و رشد کودک

اثرات کم شنوایی بر رشد کودک:

کم شنوایی و رشد کودک

به خوبی می دانیم که شنوایی برای رشد گفتار و زبان،ارتباط و یادگیری ضروری است.

هرچقدر که کاهش شنوایی در سنین پایینتر در کودکی رخ دهد، اثرات جدی تری بر رشد کودک به جای می گذارد و به همین ترتیب هرچه زودتر مشکلات شناسایی شده و مداخله و درمان شروع شود اثرات مخرب آن کمتر خواهد بود.

  1. کاهش شنوایی باعث ایجاد تاخیر در رشد مهارتهای ارتباطی بیانی و درکی می شود (گفتار و زبان)
  2. نقایص زبانی باعث ایجاد مشکلات یادگیری می شود که این  امر در موفقیت تحصیلی کودکان تاثیر مستقیم و بسزایی دارد.
  3. مشکلات ارتباطی اغلب منجر به انزوا و کاهش اعتماد بنفس در کودک می شوند.
  4. این مشکلات برروی انتخاب شغلی فرد در آینده تاثیر گذار هستند.

کم شنوایی و رشد کودک

رشد واژگان

کم شنوایی ورشد کودک

ساختار جمله:

صحبت کردن:

موفقیت تحصیلی:

عملکرد اجتماعی:

راهکار مناسب برای جلوگیری از رخداد این مشکلات چیست؟

مطالعات جدید نشان داده اند که کودکان مبتلا به کم شنوایی که خدمات تشخیصی و درمانی را زود دریافت کرده اند می توانند از نظر رشد زبان به سطح همسالان هنجار خود نزدیک شوند.اگر کاهش شنوایی در کودک شما تشخیص داده شده است مداخلات درمانی برای درمان کم شنوایی و عملکرد شناختی باید هرچه زودتر انجام شود.و در صورتیکه تشخیص قطعی هنوز صورت نگرفته است با ید هرچه زدتر با مراجعه به مراکز شنوایی تشخیصدرست انجام گیرد.

 

خروج از نسخه موبایل