درباره آوای امید

تست شنوایی
ژوئن, 2016 2 نظرات درباره آوای امید
تست شنوایی تست شنوایی تیم تخصصی “آوای امید” مفتخر است خدماتی نوین در زمینه ی بهبود سلامت شنیداری در کشور ارائه دهد . این کلینیک برای تست شنوایی شامل بخش های مختلف تشخیصی، توانبخشی و درمانی سیستم شنوایی محیطی و دارای کلینیک ویژه ،جهت ارزیابی و توانبخشی سیستم شنوایی ...
ادامه مطلب