سمعک نامریی

سمعک نامریی
آوریل, 2018 11 نظرات سمعک نامریی
سمعک نامریی وجود کم شنوایی در شما اثبات شده است و شنوایی شناس استفاده از سمعک را به شما توصیه کرده است.به لطف وجود تکنولوژی، مدل ها و شرکت های سازنده مختلف برای انتخاب وجود دارد از جمله سمعک هایی که کمترین دید را دارند ( سمعک نامریی) . ...
ادامه مطلب