بیماری کلیوی

بیماری کلیوی و کم شنوایی
ژوئن, 2016 بدون نظر کم شنوایی
بیماری کلیوی و کم شنوایی: بیماری کلیوی و کم شنوایی بیماران مبتلا به اختلال کلیوی مزمن نسبت به سایر افراد بیشتر در معرض ابتلا به کم شنوایی حسی-عصبی هستند، در مطالعات مختلف بیان شده است که 50% این افراد به کم شنوایی مبتلا هستند که در 30% آنها کم ...
ادامه مطلب