مرکز شنوایی سنجی در غرب تهران

معرفی بهترین مرکز شنوایی سنجی در غرب تهران

اگر میخواهید با بهترین مرکز شنوایی سنجی در غرب تهران آشنا شوید این مقاله را تا انتها بخوانید. شنوایی به فرد امکان می دهد اشیاء موجود...

ادامه مطلب

کم شنوایی و الزایمر

کم شنوایی و آلزایمر -اثر سمعک بر پیشگیری و درمان آلزایمر

کم شنوایی و آلزایمر با هم ارتباطات اثبات شده ای دارند. متخصصین ما در مرکز شنوایی و سمعک آوای امید در ادامه این ارتباط را برای ما توضیح ...

ادامه مطلب