کم شنوایی

گوش ها چگونه کار می کنند

گوش ها چگونه کار می کنند

گوش ها چگونه کار می کنند

برای فهم چگونگی رخداد کم شنوایی مهم اینست که بدانیم گوشها چگونه کار می کنند.

 

4gv ear

اجزای گوش

گوش دارای سه بخش اصلی است که در تصویر بالا دیده می شود.

  • گوش خارجی
  • گوش میانی
  • گوش داخلی

گوش خارجی:

لاله بخش قابل مشاهده گوش خارجی است . این بخش صدا را جمع می کند و آنها را به سمت کانال گوش هدایت می کند.صداها از طریق کانال گوش به یک پرده که در انتهای کانال قرار دارد و به آن پرده تمپان گفته می شود هدایت می شوند. وقتی صدا به پرده گوش برخورد می کند این پرده شروع به ارتعاش کردن می کند.ارتعاش این پرده به گوش میانی منتقل می شود.

گوش میانی:

ارتعاشی که در پرده گوش ایجاد می شود باعث می شود سه  استخوان کوچکی (استخوانچه) که در گوش میانی قرار دارند، شروع به حرکت کردن کنند.که حرکت آنها علاوه بر هدایت صداآن را نیز تقویت می کند . این سه استخوانچه که با نامهای ملئوس(چکشی)،اینکوس (سندانی)واستیپیس(رکابی) شناخته می شوند به شکل زنجیره پشت سر هم قرار دارند و آخرین آنها به دریچه ای به نام دریچه بیضی متصل است. دریچه بیضی ،گوش میانی را به گوش داخلی متصل می کند.

گوش داخلی:

امواج صوتی سپس  به گوش داخلی و حلزون منتقل می شوند . حلزون ساختاری پر از مایع است که متعاقب ارتعاش دریچه بیضی مرتعش می شود. وقتی مایع حرکت می کند ،25000 سلول حسی که در حلزون ختم می شوند تحریک می شوند . تحریک این سلولها عصب شنوایی را تحریک می کند و  به این ترتیب  محرک به  مغز هدایت می شود .

مغز این سیگنالهای دریافتی را تفسیر می کند و به این ترتیب” شنیدن” رخ می دهد.

گوش داخلی همچنین حاوی ارگانهای مربوط به تعادل می باشد که وظیفه حفظ تعادل را بر عهده دارد این ارگانها شامل اوتریکول، ساکول و مجاری نیمدایره هستند.