کم شنوایی

انواع ناشنوایی – 3 نوع کم شنوایی – درجات کم شنوایی

انواع ناشنوایی و کم شنوایی موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت . پس از اینکه فرد متوجه وجود کم شنوایی در خود شد به دنبال این است که بداند کم شنواییش از چه نوعی است و میزان آن چقدر است.

کاهش شنوایی که به آن “کم شنوایی” یا” آسیب شنوایی” نیزگفته می شود عبارتست از عدم توانایی شنیدن صداها  که می تواند به صورت کامل یا جزیی باشد.

پیش از دانستن انواع کم شنوایی باید با ساختمان گوش تا حدودی آشنا شویم .گوش را می توان به سه بخش گوش خارجی ، گوش میانی و گوش داخلی تقسیم کرد.

گوش خارجی همین لاله و کانال گوش است که در بیرونی ترین بخش گوش قرار دارندو در انتها به پرده گوش ختم می شوند. گوش میانی با پرده گوش آغاز می شود و مانند حفره ایست که استخوانچه ها را در خود جای می دهد و از طرف دیگر به گوش داخلی ختم می شود. درون گوش میانی استخوانچه ها قرار دارند که شامل سه استخوانچه چکشی ، سندانی و رکابی هستند. این استخوانچه ها کوچکترین استخوان های بدن هستند و با ارتعاش خود موج صوتی را از پرده گوش به گوش داخلی منتقل می کنند.

انواع نا شنوایی و کم شنوایی

گوش داخلی شامل بخش تعادلی و شنوایی است و دردرون مایعی به نام آندولنف قرار دارد. بخش شنوایی آن حلزون و بخش تعادلی آن شامل مجاری نیمدایره و اتریکول و ساکول است.

بسته به اینکه کدام قسمت سیستم شنوایی آسیب دیده است انواع مختلفی دارد ولی به طور معمول به سه گروه طبقه بندی می شود که عبارتند از کم شنوایی انتقالی ، کم شنوایی حسی- عصبی و کم شنوایی آمیخته که در ادامه به توضیح در مورد این کم شنوایی ها می پردازیم.

کم شنوایی انتقالی یکی از انواع کم شنوایی شایع در کودکان

در این نوع کم شنوایی  صدا به طور مناسب از گوش خارجی،پرده گوش و یا استخوانچه ها منتقل نمی شود و بنابراین شخص صداهای آرام  را نمی شنود.این نوع از کم شنوایی به درمان دارویی یا جراحی نیاز دارد.                                   

برخی از دلایل کم شنوایی انتقالی:

 • وجود مایع در پشت پرده گوش
 • عفونت های گوش
 • پاره شدن پرده گوش(پرده تمپان)
 • وجود جرم (سرومن)در کانال گوش.

کم شنوایی حسی –عصبی یکی از انواع کم شنوایی 

این نوع کم شنوایی وقتی ایجاد می شود که به گوش داخلی(حلزون گوش) و یا مسیرهای عصبی که صدا را از گوش داخلی به مغز منتقل می کنند آسیب وارد شده باشد. این نوع کم شنوایی را با دارو یا جراحی نمی توان درمان کرد . این نوع کم شنوایی کم دایمی محسوب می شود.در این نوع کم شنوایی حتی در صورتیکه صدا بلند باشد شخص صدا را ضعیف می شنود.   

برخی از علل احتمالی رخداد کاهش شنوایی حسی-عصبی:

 • بیماریهای مختلف
 • داروهایی که به گوش آسیب وارد می کنند
 • وجود سابقه فامیلی کم شنوایی
 • سالمندی
 • ضربه به سر
 • در معرض صدای بلند بودن

کم شنوایی آمیخته نوع سوم از انواع ناشنوایی و کم شنوایی

گاهی کم شنوایی انتقالی و حسی- عصبی همزمان با هم روی می دهد که در آن صورت به آن کم شنوایی آمیخته گفته می شود.

تشخیص انواع ناشنوایی و کم شنوایی

برای اینکه بدانیم به کدام یک از انواع کم شنوایی مبتلا شده ایم نیاز به انجام تست های شنوایی مختلفی هست . اولین تست از مجموعه تست های شنوایی سنجی برای این کار تست ادیومتری است . ادیومتری به دو 3 نوع ادیومتری تون خالص از راه هوا ،ادیومتری تون خالص از راه استخوان و ادیومتری گفتاری طبقه بندی می شود.

اگر مقادیر ادیومتری راه هوا و استخوان با هم برابر باشد کم شنوایی از نوع حسی عصبی است و اگر بین این دو فاصله باشد به گونه ای که آستانه کم شنوایی راه هوایی بدتر از راه استخوانی باشد این نوع از منحنی در انواع ناشنوایی و کم شنوایی به عنوان کم شنوایی انتقالی شناخته می شود. در کم شنوایی آمیخته ترکیبی از هردو نمودارد دیده می شود.

در ادامه تصویری از نمودارهای هر 3 انواع ناشنوایی و کم شنوایی آورده شده است.

2 ps

انواع ناشنوایی و کم شنوایی

 

آزمون دیگری که برای تشخیص انواع ناشنوایی و کم شنوایی به کار می رود تست تمپانومتری است. تست تمپانومتری وضعیت گوش میانی را بررسی می کند . در صورتیکه در پرده گوش و استخوانچه ها مشکلی وجود داشته باشد و یا شخص مبتلا به عفونت گوش باشد کم شنوایی معمولا از نوع انتقالی و یا آمیخته است.

درجات کم شنوایی

براساس میزان آستانه های شنوایی و میزان پاسخ در تست ادیومتری راه هوایی و استخوان درجه کم شنوایی تعیین می شود ،طبقه بندی های مختلفی برای بیان میزان کاهش شنوایی وجود دارد. افراد متعلق به هر طبقه با مشکلات ارتباطی خاصی مواجه هستند که در ادامه بیان شده است. بر اساس پاسخ های به دست آمده شنوایی شامل شنوایی طبیعی، کم شنوایی ملایم ، کم شنوایی متوسط، کم شنوایی شدید و عمیق می باشد.

ps

درجات کم شنوایی

کم شنوایی ملایم:

افرادی مبتلا به کاهش شنوایی ملایم در شنیدن صدای افراد در محیط آرام مشکل زیادی ندارند اما به محض اینکه در محیط غیر آرام قرار گیرند(مانند مهمانی و خیابان) در فهم گفتار دیگران دچار مشکل می شوند. این افراد در  فهم گفتار آهسته و یا در فاصله دور دچار مشکل هستند.گفتار را فقط در فاصله کمتر از یک و نیم متر درست دریافت میکند در فاصله بیشتر دچار اختلال می شود.

کم شنوایی متوسط:

این دسته از افراد  در گفتگو با دیگران دچار مشکل هستند.گفتار باید بلند باشد تا برای این افراد قابل شنیده شدن باشد(شخص مقابل میبایست با صدای بلند تر از معمول صحبت کند) .این افراد در مکالمات گروهی دچار مشکل هستند مانند مکالمه در مهمانی و جلسه.

کم شنوایی شدید:

درصورتی گفتار را می شنوند که شخص در فاصله کمتر از نیم متر با صدای بلند با آنها صحبت کند.افراد این دسته بسیار به لبخوانی متکی هستند.

کم شنوایی عمیق:

این افراد برای درک گفتار دیگران باید از لبخوانی استفاده کنند.

 

 • ارزیابی های شنوایی برای تعین اینکه چه نوع کم شنوایی در فرد وجود دارد ضروریست و راهکارهای مناسبی که برای حل مشکل کم شنوایی مناسب است با استفاده از این ارزیابی ها مشخص می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *