5 نکته که درمورد شنوایی باید بدانیم

5 نکته که درمورد شنوایی باید بدانیم5 نکته که درمورد شنوایی باید بدانیم 5 نکته که درمورد شنوایی باید بدانیم مغزدر فرآیند ش...

ادامه مطلب

درمان کم شنوایی

درمان کم شنوایی – بهترین و جدیدترین درمان کم شنوایی

وقتی فردی دچار کم شنوایی می شود بعد از انجام ارزیابی های دقیق و طی مراحل مختلف سوالی که دارد اینست که درمان کم شنوایی چیست؟ درمان کم شن...

ادامه مطلب