دارو های کم شنوایی

داروهای ایجاد کننده کم شنوایی و وزوز گوش

دارو در دانش پزشکی به هر ماده‌ای که برای درمان٬ تسکین علائم٬ تشخیص بیماری و یا پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم ...

ادامه مطلب

شکل انواع سمعک

شکل انواع سمعک – معرفی سمعک داخل گوشی و پشت گوشی

اگر به دنبال خرید سمعک‌ هستید، به طیف گسترده‌ای از انواع سمعک و مدل های سمعک برخواهید خورد،که بعضی از این سمعک ها از نظر ظاهری قابلیت س...

ادامه مطلب