شکل انواع سمعک

شکل انواع سمعک – معرفی سمعک داخل گوشی و پشت گوشی

اگر به دنبال خرید سمعک‌ هستید، به طیف گسترده‌ای از انواع سمعک و مدل های سمعک برخواهید خورد،که بعضی از این سمعک ها از نظر ظاهری قابلیت س...

ادامه مطلب

انواع ناشنوایی – 3 نوع کم شنوایی – درجات کم شنوایی

انواع ناشنوایی و کم شنوایی موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت . پس از اینکه فرد متوجه وجود کم شنوایی در خود شد به دنبال این...

ادامه مطلب