گرفتگی گوش

گرفتگی گوش – کم شنوایی ناگهانی و خطر سکته گوشی

گرفتگی گوش و یا کیپ شدن گوش به دلایل مختلفی می تواند رخ دهد و می تواند به صورت تدریجی و یا ناگهانی باشد. در اکثر موارد چون این مشکل با ...

ادامه مطلب

کم شنوایی گوش راست

کم شنوایی گوش راست – گوش چپ- کم شنوایی یکطرفه

کم شنوایی گوش راست / گوش چپ و در واقع کم شنوایی یکطرفه نوعی از کم شنوایی است که در آن فرد احساس می کند یکی از گوش هایش کم می شنود در حا...

ادامه مطلب

میگرن و کم شنوایی

میگرن و کم شنوایی اگر از میگرن رنج می برید در مورد کم شنوایی ناگهانی هوشیار باشید. اگر به میگرن مبتلا باشید به خوبی می دانید که چگونه...

ادامه مطلب