انواع صدای گوش

انواع وزوز گوش – چه صداهایی ممکن است در گوش شنیده شود

انواع وزوز گوش - صوتی انواع وزوز گوش - چه صداهایی ممکن است در گوش شنیده شود : افرادی که از صدای گوش رنج می برند چه صداهایی را در گو...

ادامه مطلب

من به یک سمعک نیاز دارم یا دو سمعک؟

 دو سمعک بهتر است یا یک سمعک؟ این سوالیست که ذهن بسیاری از کسانی که کم شنوایی دارند را به خودش مشغول کرده است برروی این جمله ها تامل ک...

ادامه مطلب

آسیب تلفن همراه به شنوایی

آسیب تلفن همراه به شنوایی آیا تلفن همراه می تواند ایجاد کم شنوایی کند؟ پاسخ این سوال بلی است مطالعات مختلفی در  زمینه ارتباط م...

ادامه مطلب

5 نکته که درمورد شنوایی باید بدانیم

5 نکته که درمورد شنوایی باید بدانیم5 نکته که درمورد شنوایی باید بدانیم 5 نکته که درمورد شنوایی باید بدانیم مغزدر فرآیند ش...

ادامه مطلب

درمان کم شنوایی هرچه سریعتر بهتر

درمان کم شنوایی: هرچه سریعتر ، بهتر هیچ سنی برای درمان کم شنوایی زود نیست درمان کم شنوایی:هرچه سریعتر ، بهتر همه ما این جمله ر...

ادامه مطلب